Deze Hiphopvredesverklaring dient als wegwijzer om de Hiphopcultuur te leiden tot vrijheid, weg van geweld, en vormt advies en bescherming voor het bestaan en de ontwikkeling van de internationale Hiphopgemeenschap. Via deze grondbeginselen zullen we, de Hiphopcultuur, een fundering van gezondheid, liefde, bewustzijn en welvaart, vrede en welzijn voor onszelf, onze kinderen en de kinderen van hun kinderen verwezenlijken, voor altijd. Voor de opheldering van de betekenis en het doel van Hiphop, of wanneer de intentie van Hiphop in vraag wordt gesteld, of wanneer geschillen zich voordoen tussen twee partijen, zullen Hiphoppas zich altijd tot het advies van dit document, de Hiphopvredesverklaring, kunnen wenden voor begeleiding, advies en bescherming.


Eerste grondbeginsel

Hiphop (HIP-Hop) is de term die ons onafhankelijk collectieve bewustzijn aanduid. Hij is eeuwig groeiend en wordt uitgedrukt in bepaalde elementen zoals Breakin, Emceein, Graffiti Art, Deejayin, Beatboxin, Street Fashion (mode), Street Language (taal), Street Knowledge (kennis) en Street Entrepreneurialism (onafhankelijk ondernemerschap). Waar en wanneer deze en toekomstige elementen enuitdrukkingen van de Hiphopcultuur ook verschijnen, deze Hiphopvredesverklaring zal adviseren bij het gebruik en interpretatie van deze elementen, uitdrukkingen en levensstijl.


Tweede grondbeginsel

Hiphopcultuur heeft respect voor de waardigheid en onschendbaarheid van leven en doet dat zonder discriminatie of vooroordelen. Hiphoppas moeten grondig de bescherming en ontwikkeling van het leven overwegen, voordat het individu

beslist om natuurlijke ontwikkeling te wijzigen of vernietigen.


Derde grondbeginsel

Hiphopcultuur heeft respect voor de wetten en afspraken van haar cultuur, land, instituties of met wie zij ook handel doet. Hiphop is niet onverantwoordelijk en breekt geen wetten of afspraken.


Vierde grondbeginsel

Hiphop is de term die ons onafhankelijk collectieve bewustzijn aanduid. Als een bewuste manier van leven, erkennen we onze invloed op de maatschappij, vooral op de kinderen, en we moeten altijd de rechten en het welzijn van beide in acht nemen. Hiphopcultuur behartigt het vrouw-en-man-zijn, het zuster- en broederschap, het kind-zijn en familiewaarden. In dit bewustzijn veroorzaken we geen intentioneel gebrek aan eerbied dat de waardigheid van onze kinderen, ouderen en voorvaderen in het gedrang brengt.


Vijfde grondbeginsel

Het vermogen om onszelf te definiëren, verdedigen en onderwijzen wordt aangemoedigd, ontwikkeld, beschermd en gepromoot als een middel tot vrede en welzijn, en voor de bescherming en ontwikkeling van ons zelfrespect. Door middel van kennis van ons doel en de ontwikkeling van onze natuurlijke en aangeleerde vaardigheden worden Hiphoppas aangemoedigd om altijd hun beste werk en ideeën naar voren te brengen.


Zesde grondbeginsel

Hiphopcultuur eert geen relatie, persoon, evenement, handeling, enz. waarin het behoud en de verdere ontwikkeling van de Hiphopcultuur, grondbeginselen en elementen niet worden overwogen of gerespecteerd. Hiphopcultuur neemt geen deel aan handelingen die het vermogen van Hiphop om productief en vreedzaam te bestaan duidelijk wijzigen of vernietigen. Hiphoppas worden aangemoedigd om aan fair-trade en eerlijkheid in alle onderhandelingen en transacties deel te nemen of om ze op te richten.


Zevende grondbeginsel

De essentie van Hiphop gaat verder dan amusement: de elementen van de Hiphopcultuur mogen geruild worden voor geld, eer, macht, respect, eten, onderdak, informatie en andere hulpbronnen, maar Hiphop en haar cultuur kunnen niet gekocht worden en is niet te koop. Hij kan niet gewisseld worden met of overhandigd worden aan iemand teneinde enige compensatie te welker tijd of plaats dan ook. Hiphop is het prijsloze principe van onze zelfbekrachtiging.

Hiphop is geen product.


Achtste grondbeginsel

Bedrijven, ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, alsook individuen en groeperingen die duidelijk voordeel halen uit het gebruik, interpretatie en/of uitbuiting van de term Hiphop, (i.e. Hip Hop, hip-hop) en de uitdrukkingen en terminologieën van Hiphop, (i.e. Hip Hop, hip-hop) worden aangemoedigd om een fulltime of parttime erkende Hiphopcultureel specialist aan te werven om gevoelige culturele vragen omtrent de beginselen en gepaste presentatie van de elementen van Hiphop en zijn cultuur met betrekking op bedrijven, individuen, organisaties, gemeenschappen, steden alsook andere landen te interpreteren en beantwoorden.


Negende grondbeginsel

Drie mei is Rapmuziekdag. Hiphoppas worden aangemoedigd om hun tijd en talent te wijden aan zelfontwikkeling en aan diensten voor hun gemeenschappen. Elke derde week van mei is Hiphopwaarderingsweek. Tijdens deze week worden Hiphoppas aangemoedigd om hun voorouderen te eren, te reflecteren over hun culturele bijdragen en om de elementen en grondbeginselen van Hiphopcultuur te waarderen. November is Hiphopgeschiedenismaand. Tijdens deze periode worden Hiphoppas aangemoedigd om deel te nemen aan het creÎren, leren en eren van Hiphopgeschiedenis en haar historische culturele bijdragers.


Tiende grondbeginsel

Hiphoppas worden aangemoedigd om betekenisvolle en langdurige relaties op te bouwen die gebaseerd zijn op liefde, vertrouwen, gelijkheid en respect. Hiphoppas worden aangemoedigd om hun vrienden niet af te zetten, mishandelen

of bedriegen.


Elfde grondbeginsel

De Hiphopgemeenschap bestaat als een internationale cultuur van bewustzijn die alle rassen, stammen, religies en soorten mensen van een fundering voorziet voor de communicatie omtrent hun beste ideeën en werken. Hiphopcultuur is verenigd alseen multivaardig, multicultureel, multigelovig, multiraciaal volk toegewijd aan de stichting en ontwikkeling van vrede.


Twaalfde grondbeginsel

Hiphopcultuur neemt nooit deel, intentioneel of vrijwillig, aan elke vorm van haat, bedrog, vooroordelen of diefstal. Nooit mag Hiphopcultuur in een gewelddadige oorlog in zichzelf keren. Zij die intentioneel de grondbeginselen van deze Vredesverklaring schenden, of haar advies weerleggen, geven daarbij, door hun eigen handelingen, de bescherming op die deze Vredesverklaring geeft.


Dertiende grondbeginsel

Hiphopcultuur wijst elke onvolwassen impuls van onrechtvaardig geweld af en zoekt altijd de diplomatische, vreedzame weg uit een dispuut zodat men komt tot een overeenkomst. Hiphoppas worden aangemoedigd om vergeving en begrip te tonen

vóór elke vorm van vergelding. Oorlog is de laatste oplossing wanneer er voldoende bewijs is dat alle andere middelen van diplomatisch onderhandelen meerdere malen mislukt zijn.


Veertiende grondbeginsel

Hiphoppas worden aangemoedigd om armoede ongedaan te maken, in te gaan tegen onrechtvaardigheid en om mee te werken aan de creatie van een zorgzame samenleving en een vreedzame wereld. Hiphopcultuur steunt dialoog en handeling teneinde

een verbetering van de verdeling in de maatschappij, adresseert de werkelijke bekommernissen van de mensheid en helpt het streven naar vrede vooruit.


Vijftiende grondbeginsel

Hiphoppas respecteren en leren van de natuur, waar we ons ook bevinden op deze planeet. Onze plicht om bij te dragen tot onze eigen overleving als onafhankelijke, vrijdenkende wezens in dit universum wordt door de Hiphopcultuur als heilig beschouwd. Deze planeet, bekend als de Aarde, is onze verzorgende ouder en Hiphoppas worden aangemoedigd om de Natuur en alle creaties en inwoners van de natuur te respecteren.


Zestiende grondbeginsel

Hiphoppioniers, -legendes, -teachas (spirituele begeleiders), -ouderen en -voorouderen mogen niet onjuist geciteerd, onjuist gerepresenteerd of oneerbiedig behandeld worden. Niemand mag beweren een Hiphoppionier of -legende te zijn tenzij ze hun geloofwaardigheid en bijdrages tot de Hiphopcultuur kunnen bewijzen met feiten en getuigen.


Zeventiende grondbeginsel

Hiphoppas worden aangemoedigd om te delen. Hiphoppas zouden zo overvloedig en vaak moeten delen als mogelijk. Het is de taak van elke Hiphoppa om bij te dragen, wanneer ook mogelijk, tot het opheffen van menselijk leed en onrechtvaardigheid. Hiphop wordt het hoogste respect getoond wanneer Hiphoppas elkaar respecteren. De Hiphopcultuur wordt onderhouden, verzorgd en ontwikkeld wanneer Hiphoppas elkaar onderhouden, verzorgen en ontwikkelen.


Achttiende grondbeginsel

Hiphopcultuur blijft een gezonde, zorgzame en welvarende centrale Hiphopvereniging die volledig bewust is en de kracht heeft om de grondbeginselen van dezeHiphop Vredesverklaring te promoten, onderwijzen, interpreteren, wijzigen en verdedigen.

Hiphopvredesverklaring

De Hiphopvredesverklaring werd op 16 mei 2001 voorgesteld aan de Verenigde Naties. Ze werd ondertekend door verscheidene organisaties zoals: Temple of Hip Hop, Ribbons International, UNESCO, en ook door 300 Hiphopactivisten,

-pioniers en VN-afgevaardigden. In de eerste plaats erkent dit document Hiphop als een internationale cultuur voor vrede en welzijn.


Ook bevat het een aantal grondbeginselen die alle Hiphoppers adviseren over hoe zij het vreedzame karakter van de Hiphopcultuur kunnen behouden en hoe zij, wereldwijd, vrede kunnen stichten. Bovendien is deze verklaring bedoeld om Hiphop als een positief fenomeen te tonen dat niets te maken heeft met het negatieve imago van Hiphop als iets dat jongeren corrumpeert en hen aanzet tot het breken van de wet. KRS-One, Pop Master Fabel, Afrika Bambaataa, Ralph MC Daniels en Harry Allen zijn enkele van de mensen die geholpen hebben deze verklaring op te stellen.

Vertaling van 'The Hiphop Declaration of Peace' door Mani De Bard (alias Peter Mulert), Belgisch Hiphopfilosoof en Hiphophistoricus, maart 2012, in opdracht van The Temple of Hip Hop. Kopiëren en verspreiden alsook citeren is toegestaan,

op voorwaarde van bronvermelding.